Nästan 50 arrangörerer i 25 byar orndar loppisar, caféer, gårdsbutiker, utställningar och upplevelser.
Karta och info på http://vannas.landsbygdsradet.se/ Här i Stärkesmark är det loppis med hamburgergrill i Byahuset , Cathrines Lill-antik har öppet liksom Café Carina. I Tväråbäck har Sommarcafét och Jordkällaren öppet.
Kontakta Ingrid om du vill veta mer, ingrid.marklund@starkesmark.se.

 

Byaföreningen har ju en projektgrupp som har arbetat med att ta fram underlag för att det ska bli så enkelt och billigt som möjligt att anlägga det avlopp som lagen kräver. Projektgruppen har kallat till två allmänna möten i Byahuset, och på det senaste mötet den 12 juni bestämde vi följande:
  • Vi gör ett gemensamt inköp av Uponor trekammarbrunn 2 kubik med infiltrationspaket
  • Vi anlitar Bolinders Entreprenad AB för att göra arbetet till timpris enligt offert
Varje fastighetsägare bestämmer givetvis själv hur man vill göra, om man vill vara med i det gemensamma projektet eller inte. Men det blir billigare om vi gör inköp och grävningar gemensamt.
Dock, mycket viktigt: Var och en måste själv ta kontakt med Bolinders och göra en beställning för sin fastighet, gärna så snart som möjligt så att planeringen kan komma igång. Var och en betalar sin avloppsbrunn och sin grävning efter faktura från Bolinders.
Det är också mycket viktigt att snarast göra ansökan till Vännäs kommun om ny avloppsanläggning, på den blankett som delats ut på mötena och som också går att få via kommunens hemsida. Du kan antingen göra ansökan själv eller anlita Bolinders för hjälp med det.
Söndag den 21 juni kl 18 kommer Jan Bolinder till Byahuset för en träff då vi får möjlighet att prata mer om hur arbetet ska läggas upp.
Viktigt att så många som möjligt kommer!  Hjälp till att sprida den här informationen till alla berörda!
Vi ses!
Ingrid Marklund/enligt uppdrag
kontaktuppgifter till Bolinders Entreprenad AB:
070 25 45 910
070 62 70 569

Vi träffas i Byahuset fredag 12/6 kl 18:00, för ett nytt och sista möte om hur vi ska få nya avloppsanläggningar till bästa möjliga pris. Ska vi t ex gå på fast pris – eller på timtaxa?
Vid mötet den 4 juni kom det fram viktig och intressant info. Projektgruppen har förhandlat med entreprenörer om bra priser och miljökontorets representanter informerade om vad som gäller för att få godkänd avloppsanlägning. Nytt möte fredag den 12/6 alltså. Då måste vi ta beslut om vi ska kunna göra en gemensam deal med entreprenör och få in ansökan till kommunen innan semestrarna. Förhoppningsvis kan arbetet då börja i augusti.
Vi kan få bra pris på själva anläggningen (trekammarbrunn och infiltration/markbädd) och vi får ett lägre pris på arbetet om vi är många som beställer tillsammans. Två företag har erbjudit ett fast pris baserat på 17 anläggningar och de har även ett timpris för den som bara ska ha ny infiltrationsanläggningar. I det fasta priset ingår allt – jordprov, ansökan till kommunen, dokumentation för att få godkänt m m. Frågan är om vi ska slå till på ett fast pris (enkelt, bekvämt, garanterat pris) eller om vi ska gå på timtaxa istället (sannolikt billigare men man vet inte exakt vad priset blir, blir olika för olika fastigheter). Ett tredje företag har erbjudit ett lägre timpris än de två andra, men vi vet inte om det företaget kan ta på sig att sköta allt inklusive ansökan. Projektgruppen kollar det inför nästa möte.
Viktigt att du kommer nästa fredag! Då måste vi bestämma oss!
Ingrid Marklund