Styrelsen

Styrelse 2017

Uthyrningsansvarig

Ulla Karlsson
tfn: 0935-30030 / 070-6341138

Ordförande

Peder Karlsson
tfn: 076-8333655

Vice Ordförande

Camilla Myhr
tfn: 070-3099888

Sekreterare

Cathrine Anderholdt Helgesson
tfn: 30150 / 070 5521100

Kassör

Pia Nilbrink
tfn: 070-6863698

Ledamöter

Ulla Karlsson
tfn: 30030 / 070-6341138
Mona-Lill Persson
tfn: 30115 / 070-5841131

Ingrid Marklund
tfn: 070-5521100

Suppleanter

Folke Eriksson
tfn 070-6352911
Johan Bolinder
tfn:070-2545910

Valberedning

Inger Jeppsson
tfn: 070-5642026
Bo Thomassen
tfn: 070-3499373
Per-Erik Jeppsson
tfn: 073-8092170

Revisorer

Mats Helgesson
tfn: 070-3949492
Björn Hollén
tfn: 070-3580661

Revisor-suppleant

Tore Helgesson
tfn:070-3308786